Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
9c Z62 48 d04 nbc i00 ec0 m62 c8 2d2 50f .35 0d2 50f .c8 235 035 1fc 862 3f r0f .62 ee w62 35 ż2e y4e cbc i00 e62 ee w4e c02 hb3 o48 d59 z77 ą62 04 nb3 oee w00 e62 ee w2e y57 t2e y4e c59 z04 n00 e62 ee w62 59 zb3 aee k3f r00 e1b sbc i00 e62 52 g3f rb3 oc0 mb3 a48 d59 z00 e04 nbc ib3 a62 bc i62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc ib3 a62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h0f .62 66 R00 e52 gc5 ufc lc5 u4c j00 e62 57 tb3 o62 66 Rb3 o59 z94 pb3 o3f r59 z77 ą48 d59 z00 e04 nbc ib3 a62 cf Pb3 a3f rfc lb3 ac0 m00 e04 n57 tc5 u62 40 Ec5 u3f rb3 o94 p00 e4c j1b see kbc i00 e52 gb3 obc i62 66 Rb3 a48 d2e y62 c8 235 035 137 669 /37 664 714 962 59 z62 48 d04 nbc ib3 a62 c8 264 762 ee kee wbc i00 e57 t04 nbc ib3 a62 c8 235 035 137 662 3f r0f .62 ee w62 1b s94 p3f rb3 aee wbc i00 e62 b3 o4e c02 h3f rb3 o04 n2e y62 b3 o1b s77 ó79 b62 e1 fbc i59 z2e y4e c59 z04 n2e y4e c02 h62 ee w62 59 zee wbc i77 ą59 zee kc5 u62 59 z62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc i00 ec0 m62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h62 bc i62 ee w62 1b s94 p3f rb3 aee wbc i00 e62 1b see wb3 o79 bb3 o48 d04 n00 e52 gb3 o62 94 p3f r59 z00 e94 pa2 ł2e yee wc5 u62 57 tb3 aee kbc i4e c02 h62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o3f rb3 a59 z62 c5 u4e c02 h2e yfc l00 e04 nbc ib3 a62 48 d2e y3f r00 eee k57 t2e yee w2e y62 14 9d2 569 /b2 437 669 /d2 W40 E62 dc (62 O52 g77 ófc l04 n00 e62 66 Rb3 o59 z94 pb3 o3f r59 z77 ą48 d59 z00 e04 nbc i00 e62 b3 o62 62 O4e c02 h3f rb3 o04 nbc i00 e62 27 Db3 a04 n2e y4e c02 haa )a6 ,62 59 zee wb3 a04 n00 e62 66 R62 O27 D62 O0f .


72 A48 dc0 mbc i04 nbc i1b s57 t3f rb3 a57 tb3 o3f r00 ec0 m62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 4c j00 e1b s57 t62 c7 S00 eb3 o62 c7 Sb3 ofc lc5 u57 tbc ib3 o04 n1b s62 c7 Sb3 a04 n48 d3f rb3 a62 9c K3f r59 z2e y35 żb3 aee k62 59 z62 1b sbc i00 e48 d59 zbc i79 b77 ą62 ee w62 bc Bbc i00 efc l1b see kc5 u8e -bc Bbc ib3 aa2 ł00 e62 94 p3f r59 z2e y62 c5 ufc lbc i4e c2e y62 9c Kc5 u1b s57 t3f rb3 o04 nbc ib3 a62 b2 469 /14 935 0a6 ,62 9f Nfd Icf P7b :62 d2 5b2 464 7c8 235 135 0fc 8d2 5b2 437 60f .62 62 O4e c02 h3f rb3 o04 nb3 a62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o48 d79 b2e yee wb3 a62 1b sbc i1b ę62 59 z52 gb3 o48 d04 nbc i00 e62 59 z62 ee w2e yc0 mb3 o52 gb3 ac0 mbc i62 94 pb3 oee w1b s59 z00 e4e c02 h04 nbc i00 e62 b3 o79 bb3 oee wbc i77 ą59 zc5 u4c j77 ą4e c2e y4e c02 h62 94 p3f r59 z00 e94 pbc i1b s77 óee w62 94 p3f rb3 aee wb3 a0f .


c7 S59 zb3 a04 nc5 u4c j00 ec0 m2e y62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 48 db3 o62 94 p3f r2e yee wb3 a57 t04 nb3 ofc ś4e cbc i62 bc i62 48 d79 bb3 ac0 m2e y62 b3 o62 79 b00 e59 z94 pbc i00 e4e c59 z00 e61 ń1b s57 tee wb3 o62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h0f .62 d2 W62 57 t2e yc0 m62 4e c00 efc lc5 u62 c5 u35 ż2e yee wb3 a04 n2e y62 4c j00 e1b s57 t62 c0 m0f .bc i04 n0f .62 1b s59 z2e ye1 f3f rb3 oee wb3 a04 n2e y62 1b s2e y1b s57 t00 ec0 m62 02 hb3 a1b s00 ea2 ł62 48 db3 o62 ee kb3 o04 n57 t0f .

Administracja Danymi
27 Db3 a04 n00 e62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w00 e62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 n00 e62 1b s77 ą62 59 z52 gb3 o48 d04 nbc i00 e62 59 z62 94 p3f r59 z00 e94 pbc i1b sb3 ac0 mbc i62 48 db3 o57 t2e y4e c59 z77 ą4e c2e yc0 mbc i62 b3 o4e c02 h3f rb3 o04 n2e y62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h62 b3 o3f rb3 a59 z62 59 z52 gb3 o48 d04 nbc i00 e62 59 z62 cf Pb3 ofc lbc i57 t2e yee k77 ą62 cf P3f r2e yee wb3 a57 t04 nb3 ofc ś4e cbc i62 ee w62 59 zb3 aee k3f r00 e1b sbc i00 e62 04 nbc i00 e59 z79 b1b ę48 d04 n2e yc0 m62 48 db3 o62 3f r00 eb3 afc lbc i59 zb3 a4e c4c jbc i62 fc śee wbc ib3 a48 d4e c59 zb3 o04 n2e y4e c02 h62 c5 u1b sa2 łc5 u52 g62 8e -62 b3 o79 b1b sa2 łc5 u52 gbc i62 ee kb3 o04 n57 t62 ee w62 1b s00 e3f ree wbc i1b sbc i00 e62 dc (fc lb3 o52 gb3 oee wb3 a04 nbc i00 ea6 ,62 b3 ac5 u57 tb3 oc0 mb3 a57 t2e y4e c59 z04 n00 e62 94 pb3 oee wbc ib3 a48 db3 oc0 mbc i00 e04 nbc ib3 a62 b3 o62 1b s57 tb3 a57 tc5 u1b sb3 a4e c02 h62 c5 u1b sa2 łc5 u52 gbc iaa )62 b3 o3f rb3 a59 z62 ee w62 4e c00 efc lc5 u62 3f r00 eb3 afc lbc i59 zb3 a4e c4c jbc i62 59 zb3 ac0 m77 óee wbc i00 e61 ń62 de U1b sa2 łc5 u52 g62 fc śee wbc ib3 a48 d4e c59 zb3 o04 n2e y4e c02 h62 48 d3f rb3 o52 g77 ą62 00 efc l00 eee k57 t3f rb3 o04 nbc i4e c59 z04 n77 ą0f .

9c Kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a4c j77 ą4e c62 59 z62 04 nb3 a1b s59 z2e y4e c02 h62 c5 u1b sa2 łc5 u52 g62 59 zb3 o1b s57 tb3 a04 nbc i00 e1b s59 z62 94 pb3 o94 p3f rb3 o1b s59 zb3 o04 n2e y62 b3 o62 94 pb3 o48 db3 a04 nbc i00 e62 04 nbc i00 eee k57 t77 ó3f r2e y4e c02 h62 1b see wb3 obc i4e c02 h62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h0f .62 25 Tee wb3 o4c j00 e62 48 db3 a04 n00 e62 79 b1b ę48 d77 ą62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 n00 e62 ee w62 59 zee wbc i77 ą59 zee kc5 u62 59 z62 b3 aee k4e c4c j77 ąa6 ,62 4c jb3 aee k77 ą62 94 pb3 o48 d00 e4c jc0 mc5 u4c j00 e1b s59 z0f .62 9f Nb3 a62 94 p3f r59 z2e yee ka2 łb3 a48 d62 48 db3 a04 n00 e62 94 pb3 o48 db3 a04 n00 e62 94 pb3 o48 d4e c59 zb3 a1b s62 3f r00 e4c j00 e1b s57 t3f rb3 a4e c4c jbc i62 ee w62 1b s00 e3f ree wbc i1b sbc i00 e62 79 b1b ę48 d77 ą62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 n00 e62 48 db3 o62 4e c00 efc lc5 u62 59 zb3 a94 p00 eee w04 nbc i00 e04 nbc ib3 a62 48 db3 o1b s57 t1b ę94 pc5 u62 48 db3 o62 e1 fc5 u04 nee k4e c4c jb3 o04 nb3 afc l04 nb3 ofc ś4e cbc i62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u62 bc i62 ee kb3 o04 n57 tb3 aee k57 tc5 u62 ee w62 1b s94 p3f rb3 aee wb3 a4e c02 h62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u0f .62 27 Db3 a04 n00 e62 94 pb3 o48 db3 aee wb3 a04 n00 e62 94 pb3 o48 d4e c59 zb3 a1b s62 59 zb3 ac0 m77 óee wbc i00 e04 nbc ib3 a62 94 pa2 łb3 a57 t04 n00 e4c j62 c5 u1b sa2 łc5 u52 gbc i62 79 b1b ę48 d77 ą62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 n00 e62 ee w62 4e c00 efc lc5 u62 48 db3 o1b s57 tb3 aee w2e y62 c5 u1b sa2 łc5 u52 gbc i62 4c jb3 aee k62 bc i62 ee w62 4e c00 efc lb3 a4e c02 h62 3f rb3 a4e c02 hc5 u04 nee kb3 oee wb3 ofc ś4e cbc i0f .62 9c Zb3 a94 pbc i1b sc5 u4c j77 ą4e c62 1b sbc i1b ę62 48 db3 o62 04 n00 eee w1b sfc l00 e57 t57 t00 e3f rb3 a62 48 db3 a04 n00 e62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w00 e62 79 b1b ę48 d77 ą62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 n00 e62 48 db3 o62 ee w2e y1b s2e ya2 łee kbc i62 04 n00 eee w1b sfc l00 e57 t57 t00 e3f rb3 a0f .62 d2 W2e y1b s2e ya2 łb3 a4c j77 ą4e c62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c j1b ę62 94 p3f r59 z00 e59 z62 e1 fb3 o3f rc0 mc5 ufc lb3 a3f r59 z62 ee kb3 o04 n57 tb3 aee k57 tb3 oee w2e y62 48 db3 a04 n00 e62 59 zb3 o1b s57 tb3 a04 n77 ą62 ee w2e yee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a04 n00 e62 ee w62 4e c00 efc lc5 u62 b3 o48 d94 pb3 oee wbc i00 e48 d59 zbc i62 04 nb3 a62 ee wbc ib3 a48 db3 oc0 mb3 ofc śde ć0f .

9c Kb3 a35 ż48 db3 a62 b3 o1b sb3 o79 bb3 aa6 ,62 ee k57 t77 ó3f r00 e4c j62 48 db3 a04 n00 e62 48 db3 o57 t2e y4e c59 z77 ą62 c0 mb3 a62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 ee w62 ee kb3 a35 ż48 d00 e4c j62 4e c02 hee wbc ifc lbc i62 48 db3 o1b s57 t1b ę94 pc5 u62 48 db3 o62 48 db3 a04 n2e y4e c02 ha6 ,62 1b s94 p3f rb3 o1b s57 tb3 oee wb3 a04 nbc ib3 aa6 ,62 c5 u1b sc5 u04 nbc i1b ę4e cbc ib3 a62 fc lc5 u79 b62 b3 o52 g3f rb3 a04 nbc i4e c59 z00 e04 nbc ib3 a62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc ib3 aa6 ,62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 1b s94 p3f r59 z00 e4e cbc iee wc5 ua6 ,62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 ee w04 nbc i00 e1b sbc i00 e04 nbc ib3 a62 1b see kb3 a3f r52 gbc i62 48 db3 o62 b3 o3f r52 gb3 a04 nc5 u62 04 nb3 a48 d59 zb3 o3f r4e c59 z00 e52 gb3 oa6 ,62 ee w62 57 t2e yc0 m62 4e c00 efc lc5 u62 04 nb3 afc l00 e35 ż2e y62 94 pb3 o48 d4c j77 ąde ć62 ee kb3 o04 n57 tb3 aee k57 t62 59 z62 b3 o1b sb3 o79 b77 ą62 04 nb3 a48 d59 zb3 o3f rc5 u4c j77 ą4e c77 ą62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc i00 e62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h62 ee w62 b3 o3f r52 gb3 a04 nbc i59 zb3 a4e c4c jbc i62 de U1b sa2 łc5 u52 gb3 o48 db3 aee w4e c2e y62 4c j00 e1b s57 t62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee w2e y62 48 d3f rb3 o52 g77 ą62 00 efc l00 eee k57 t3f rb3 o04 nbc i4e c59 z04 n77 ą62 94 pb3 o48 d62 b3 a48 d3f r00 e1b s00 ec0 m62 00 e8e -c0 mb3 abc ifc l7b :62 1b s00 eb3 o1b sb3 ofc lc5 u57 tbc ib3 o04 n1b s70 @bc ib2 4b3 a0f .94 pfc l0f .

9c Zb3 a1b s57 t3f r59 z00 e52 gb3 ac0 m2e y62 1b sb3 o79 bbc i00 e62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 48 db3 o62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc ib3 a62 25 Tee wb3 obc i4e c02 h62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 94 pb3 o62 3f rb3 o59 zee wbc i77 ą59 zb3 a04 nbc ic5 u62 de Uc0 mb3 oee w2e y62 fc lc5 u79 b62 4e cb3 oe1 f04 nbc i1b ę4e cbc ic5 u62 59 z52 gb3 o48 d2e y62 57 t2e yfc lee kb3 o62 ee w62 59 zb3 aee k3f r00 e1b sbc i00 e62 04 nb3 a62 94 pb3 o57 t3f r59 z00 e79 b2e y62 48 db3 o4e c02 hb3 o48 d59 z00 e04 nbc ib3 a62 00 eee w00 e04 n57 tc5 ub3 afc l04 n2e y4e c02 h62 3f rb3 o1b s59 z4e c59 z00 e61 ń62 94 p3f r59 z00 e48 d62 1b s77 ą48 d00 ec0 m62 fc lc5 u79 b62 4c j00 e35 ż00 efc lbc i62 94 p3f r59 z00 e94 pbc i1b s2e y62 ee k3f rb3 a4c jb3 oee w00 e62 b3 afc l79 bb3 o62 c5 u04 nbc i4c j04 n00 e62 79 b77 ą48 d2b ź62 94 p3f rb3 aee wb3 a62 c0 mbc i1b ę48 d59 z2e y04 nb3 a3f rb3 o48 db3 oee w00 e52 gb3 o62 b3 o79 bfc lbc i52 gc5 u4c j77 ą62 04 nb3 a1b s62 48 db3 o62 3f r00 e57 t00 e04 n4e c4c jbc i62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h0f .

de U1b sa2 łc5 u52 gb3 o48 db3 aee w4e cb3 a62 c0 mb3 a62 94 p3f rb3 aee wb3 o62 c5 u48 db3 o1b s57 t1b ę94 p04 nbc ib3 ade ć62 48 db3 a04 n00 e62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w00 e62 de U35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc iee kb3 a62 b3 o3f rb3 a59 z62 bc i04 n04 n2e y4e c02 h62 4c j00 e52 gb3 o62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 94 pb3 o48 dc0 mbc ib3 o57 tb3 oc0 m62 c5 u94 pb3 oee wb3 a35 ż04 nbc ib3 o04 n2e yc0 m62 04 nb3 a62 94 pb3 o48 d1b s57 tb3 aee wbc i00 e62 ee wa2 łb3 afc ś4e cbc iee w2e y4e c02 h62 94 p3f r59 z00 e94 pbc i1b s77 óee w62 94 p3f rb3 aee wb3 a62 dc (04 n94 p0f .62 b3 o3f r52 gb3 a04 nb3 oc0 m62 fc ś4e cbc i52 gb3 a04 nbc ib3 aaa )0f .

de U1b sc5 u04 nbc i1b ę4e cbc i00 e62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h62 c0 mb3 o35 ż00 e62 04 nb3 a1b s57 t77 ą94 pbc ide ć62 04 nb3 a62 1b see kc5 u57 t00 eee k62 4e cb3 oe1 f04 nbc i1b ę4e cbc ib3 a62 59 z52 gb3 o48 d2e y62 79 b77 ą48 d2b ź62 ee w04 nbc i00 e1b sbc i00 e04 nbc ib3 a62 94 p3f rb3 aee w04 nbc i00 e62 48 db3 o94 pc5 u1b s59 z4e c59 zb3 afc l04 n00 e52 gb3 o62 1b s94 p3f r59 z00 e4e cbc iee wc5 u62 04 nb3 a62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a04 nbc i00 e62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h0f .

de U1b sa2 łc5 u52 gb3 o48 db3 aee w4e cb3 a62 04 nbc i00 e62 c5 u48 db3 o1b s57 t1b ę94 p04 nbc ib3 a62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h62 bc i04 n04 n2e yc0 m62 94 pb3 o48 dc0 mbc ib3 o57 tb3 oc0 m62 b3 a04 nbc i35 ż00 efc lbc i62 c5 u94 pb3 oee wb3 a35 ż04 nbc ib3 o04 n2e yc0 m62 04 nb3 a62 94 pb3 o48 d1b s57 tb3 aee wbc i00 e62 ee wa2 łb3 afc ś4e cbc iee w2e y4e c02 h62 94 p3f r59 z00 e94 pbc i1b s77 óee w62 94 p3f rb3 aee wb3 a0f .

cf Pb3 o1b sbc ib3 a48 db3 ac0 m2e y62 ee w94 p3f rb3 oee wb3 a48 d59 zb3 o04 n77 ą62 ee kb3 o04 n57 t3f rb3 ofc l1b ę62 48 db3 o1b s57 t1b ę94 pc5 u62 48 db3 o62 48 db3 a04 n2e y4e c02 ha6 ,62 48 d59 zbc i1b ęee kbc i62 4e c59 z00 ec0 mc5 u62 c0 mbc i04 nbc ic0 mb3 afc lbc i59 zc5 u4c j00 ec0 m2e y62 1b see kc5 u57 tee kbc i62 00 eee w00 e04 n57 tc5 ub3 afc l04 n00 e52 gb3 o62 04 nb3 a3f rc5 u1b s59 z00 e04 nbc ib3 a62 79 b00 e59 z94 pbc i00 e4e c59 z00 e61 ń1b s57 tee wb3 a62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h0f .

27 Db3 a04 n00 e62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w00 e62 94 p3f r59 z00 e57 tee wb3 a3f r59 zb3 a4c j77 ą62 b3 o1b sb3 o79 b2e y62 ee w2e ya2 ł77 ą4e c59 z04 nbc i00 e62 c5 u94 pb3 oee wb3 a35 ż04 nbc ib3 o04 n00 e62 94 p3f r59 z00 e59 z62 04 nb3 a1b s62 b3 afc l79 bb3 o62 62 O1b sb3 o79 b2e y69 /99 Fbc i3f rc0 m2e ya6 ,62 59 z62 ee k57 t77 ó3f r2e yc0 mbc i62 fc ś4e cbc ifc śfc l00 e62 ee w1b s94 p77 óa2 ł94 p3f rb3 a4e cc5 u4c j00 ec0 m2e y62 ee w62 59 zee wbc i77 ą59 zee kc5 u62 59 z62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee wb3 ofc ś4e cbc i77 ą62 48 db3 o1b s57 tb3 a3f r4e c59 z00 e04 nbc ib3 a62 c5 u1b sa2 łc5 u52 gbc ia6 ,62 b3 o79 b1b sa2 łc5 u52 gbc i62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u0f .62 03 Mb3 o35 żfc lbc iee wbc i62 b3 o48 d79 bbc ib3 o3f r4e c2e y62 25 Tee wb3 obc i4e c02 h62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h7b :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

c7 See kc5 u57 tee kbc i62 79 b3f rb3 aee kc5 u62 94 pb3 o48 db3 a04 nbc ib3 a62 48 db3 a04 n2e y4e c02 h62 b3 o1b sb3 o79 bb3 oee w2e y4e c02 h
79 b3f rb3 aee k62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee wb3 ofc ś4e cbc i62 ee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a04 nbc ib3 a62 59 z62 94 p00 ea2 ł04 n00 e4c j62 e1 fc5 u04 nee k4e c4c jb3 o04 nb3 afc l04 nb3 ofc ś4e cbc i62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 ua6 ,62 79 b3f rb3 aee k62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee wb3 ofc śde ć62 04 nb3 aee wbc i77 ą59 zb3 a04 nbc ib3 a62 ee kb3 o04 n57 tb3 aee k57 tc5 u62 94 p3f r59 z00 e59 z62 e1 fb3 o3f rc0 mc5 ufc lb3 a3f r59 za6 ,62 79 b3f rb3 aee k62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee wb3 ofc ś4e cbc i62 b3 o57 t3f r59 z2e yc0 m2e yee wb3 a04 nbc ib3 a62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c jbc i62 59 z62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u

cf Pfc lbc iee kbc i62 af Cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s
9f Nb3 a1b s59 zb3 a62 ee wbc i57 t3f r2e y04 nb3 a62 c5 u35 ż2e yee wb3 a62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s0f .62 c7 S77 ą62 57 tb3 o62 04 nbc i00 eee wbc i00 efc lee kbc i00 e62 94 pfc lbc iee kbc i62 57 t00 eee k1b s57 tb3 oee w00 e62 ee w2e y1b s2e ya2 łb3 a04 n00 e62 94 p3f r59 z00 e59 z62 1b s00 e3f ree w00 e3f r62 ee wee wee w62 bc i62 94 p3f r59 z00 e4e c02 hb3 oee w2e yee wb3 a04 n00 e62 94 p3f r59 z00 e59 z62 b3 o94 p3f rb3 o52 g3f rb3 ac0 mb3 oee wb3 a04 nbc i00 e62 ee kb3 oc0 m94 pc5 u57 t00 e3f rb3 a62 94 p3f r59 z00 e52 gfc l77 ą48 db3 a3f ree kbc i0f .62 9c Kbc i00 e48 d2e y62 94 p3f r59 z00 e52 gfc l77 ą48 db3 a3f ree kb3 a62 94 pb3 o04 nb3 oee w04 nbc i00 e62 94 pb3 oa2 ł77 ą4e c59 z2e y62 1b sbc i1b ę62 59 z00 e62 1b s57 t3f rb3 o04 n77 ąa6 ,62 ee wbc i57 t3f r2e y04 nb3 a62 3f rb3 o59 z94 pb3 o59 z04 nb3 a4c j00 e62 3f rb3 o48 d59 zb3 a4c j62 c5 u3f r59 z77 ą48 d59 z00 e04 nbc ib3 aa6 ,62 59 z62 ee k57 t77 ó3f r00 e52 gb3 o62 a2 ł77 ą4e c59 z2e y62 1b sbc i1b ę62 c5 u35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc iee k0f .62 cf Pb3 a3f rb3 ac0 m00 e57 t3f r2e y62 94 pb3 o59 zee wb3 afc lb3 a4c j77 ą62 04 nb3 a62 b3 o48 d4e c59 z2e y57 tb3 a04 nbc i00 e62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c jbc i62 ee w62 04 nbc i4e c02 h62 59 zb3 aee wb3 a3f r57 t2e y4e c02 h62 4c j00 e48 d2e y04 nbc i00 e62 1b s00 e3f ree w00 e3f rb3 oee wbc ia6 ,62 ee k57 t77 ó3f r2e y62 4c j00 e62 c5 u57 tee wb3 o3f r59 z2e ya2 ł0f .62 af Cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s62 c5 ua2 łb3 a57 tee wbc ib3 a4c j77 ą62 ee wbc i1b ę4e c62 ee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a04 nbc i00 e62 59 z62 ee w4e c59 z00 efc ś04 nbc i00 e4c j62 b3 o48 dee wbc i00 e48 d59 zb3 o04 n2e y4e c02 h62 ee wbc i57 t3f r2e y04 n0f .

46 G3f rb3 oc0 mb3 a48 d59 zb3 o04 n00 e62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c j00 e62 48 db3 o57 t2e y4e c59 z77 ą62 b3 a48 d3f r00 e1b sc5 u62 fd Icf Pa6 ,62 57 t2e y94 pc5 u62 ee w2e yee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 t2e yee wb3 a04 n00 e4c j62 94 p3f r59 z00 e52 gfc l77 ą48 db3 a3f ree kbc ia6 ,62 4c j1b ę59 z2e yee kb3 aa6 ,62 3f rb3 o48 d59 zb3 a4c jc5 u62 1b s2e y1b s57 t00 ec0 mc5 u62 b3 o94 p00 e3f rb3 a4e c2e y4c j04 n00 e52 gb3 oa6 ,62 48 db3 o1b s57 tb3 aee w4e c2e y62 c5 u1b sa2 łc5 u52 g62 bc i04 n57 t00 e3f r04 n00 e57 tb3 oee w2e y4e c02 ha6 ,62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c jbc i62 b3 o62 4e c59 zb3 a1b sbc i00 e62 bc i62 48 db3 a4e cbc i00 ea6 ,62 fc lb3 oee kb3 afc lbc i59 zb3 a4e c4c jbc i62 b3 o3f rb3 a59 z62 bc i04 ne1 fb3 o3f rc0 mb3 a4e c4c jbc i62 94 p3f r59 z00 e1b s2e ya2 łb3 a04 n2e y4e c02 h62 48 db3 o62 ee wbc i57 t3f r2e y04 n2e y62 59 zb3 a62 94 pb3 ofc ś3f r00 e48 d04 nbc i4e c57 tee w00 ec0 m62 e1 fb3 o3f rc0 mc5 ufc lb3 a3f r59 zb3 a62 ee kb3 o04 n57 tb3 aee k57 tb3 oee w00 e52 gb3 o0f .

9c Z00 e79 b3f rb3 a04 n00 e62 48 db3 a04 n00 e62 1b sa2 łc5 u35 ż77 ą62 48 db3 o62 c0 mb3 o04 nbc i57 tb3 o3f rb3 oee wb3 a04 nbc ib3 a62 ee w62 4c jb3 aee kbc i62 1b s94 pb3 o1b s77 ó79 b62 c5 u35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc i4e c2e y62 ee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a4c j77 ą62 59 z62 04 nb3 a1b s59 z2e y4e c02 h62 ee wbc i57 t3f r2e y04 na6 ,62 b3 a79 b2e y62 c5 u1b s94 p3f rb3 aee w04 nbc ib3 ade ć62 e1 fc5 u04 nee k4e c4c jb3 o04 nb3 oee wb3 a04 nbc i00 e62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u62 59 zb3 a94 p00 eee w04 nbc ib3 a4c j77 ą4e c62 79 bb3 a3f r48 d59 zbc i00 e4c j62 00 ee1 f00 eee k57 t2e yee w04 n77 ą62 bc i62 79 b00 e59 z94 p3f rb3 o79 bfc l00 ec0 mb3 oee w77 ą62 04 nb3 aee wbc i52 gb3 a4e c4c j1b ę0f .

9f Nb3 a62 04 nb3 a1b s59 z00 e4c j62 ee wbc i57 t3f r2e y04 nbc i00 e62 ee w2e yee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tc5 u4c j00 ec0 m2e y62 04 nbc i00 e59 z79 b1b ę48 d04 n00 e62 94 pfc lbc iee kbc i62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b sa6 ,62 c5 uc0 mb3 o35 żfc lbc iee wbc ib3 a4c j77 ą4e c00 e62 ee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 tb3 a04 nbc i00 e62 59 z62 c5 u1b sa2 łc5 u52 g62 48 db3 o1b s57 t1b ę94 p04 n2e y4e c02 h62 ee w62 3f rb3 ac0 mb3 a4e c02 h62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 ua6 ,62 04 n94 p0f .62 c5 uee wbc i00 e3f r59 z2e y57 t00 efc l04 nbc ib3 a4c j77 ą4e c00 e62 94 pfc lbc iee kbc i62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s62 ee w2e yee kb3 o3f r59 z2e y1b s57 t2e yee wb3 a04 n00 e62 48 db3 o62 c5 u1b sa2 łc5 u52 g62 ee w2e yc0 mb3 a52 gb3 a4c j77 ą4e c2e y4e c02 h62 c5 uee wbc i00 e3f r59 z2e y57 t00 efc l04 nbc ib3 a04 nbc ib3 a62 ee w62 3f rb3 ac0 mb3 a4e c02 h62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 u62 b3 o3f rb3 a59 z62 e1 fc5 u04 nee k4e c4c jb3 o04 nb3 afc l04 n00 e62 94 pfc lbc iee kbc i62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b sa6 ,62 c5 uc0 mb3 o35 żfc lbc iee wbc ib3 a4c j77 ą4e c00 e62 59 zb3 a94 pb3 ac0 mbc i1b ę57 tb3 a04 nbc i00 e62 ee w2e y79 b3f rb3 a04 n2e y4e c02 h62 94 p3f r59 z00 e59 z62 c5 u35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc iee kb3 a62 c5 u1b s57 tb3 aee wbc i00 e61 ń62 bc i62 94 p00 e3f r1b sb3 o04 nb3 afc lbc i59 zb3 a4e c4c j1b ę62 bc i04 n57 t00 e3f re1 f00 e4c j1b sc5 u62 c5 u35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc iee kb3 a

de U35 ż2e y57 tee kb3 oee w04 nbc iee k62 ee w62 ee kb3 a35 ż48 d00 e4c j62 4e c02 hee wbc ifc lbc i62 c0 mb3 a62 c0 mb3 o35 żfc lbc iee wb3 ofc śde ć62 ee w2e ya2 ł77 ą4e c59 z00 e04 nbc ib3 a62 dc (4e cb3 o62 c0 mb3 o35 ż00 e62 1b see kc5 u57 tee kb3 oee wb3 ade ć62 4e c59 z1b ęfc ś4e cbc ib3 oee w2e yc0 m62 fc lc5 u79 b62 4e cb3 aa2 łee kb3 oee wbc i57 t2e yc0 m62 b3 o52 g3f rb3 a04 nbc i4e c59 z00 e04 nbc i00 ec0 m62 e1 fc5 u04 nee k4e c4c jb3 o04 nb3 afc l04 nb3 ofc ś4e cbc i62 1b s00 e3f ree wbc i1b sc5 uaa )62 fc lc5 u79 b62 94 p3f r59 z2e yee w3f r77 ó4e c00 e04 nbc ib3 a62 b3 o94 p4e c4c jbc i62 52 g3f rb3 oc0 mb3 a48 d59 z00 e04 nbc ib3 a62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s62 94 pb3 o94 p3f r59 z00 e59 z62 59 zc0 mbc ib3 a04 n1b ę62 c5 u1b s57 tb3 aee wbc i00 e61 ń62 ee w62 94 p3f r59 z00 e52 gfc l77 ą48 db3 a3f r4e c00 e62 bc i04 n57 t00 e3f r04 n00 e57 tb3 oee w00 e4c j0f .62 fd I04 n1b s57 t3f rc5 uee k4e c4c jb3 a62 59 zb3 a3f r59 z77 ą48 d59 zb3 a04 nbc ib3 a62 94 pfc lbc iee kb3 ac0 mbc i62 4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s62 4c j00 e1b s57 t62 48 db3 o1b s57 t1b ę94 p04 nb3 a62 04 nb3 a62 1b s57 t3f rb3 o04 nbc i00 e62 02 h57 t57 t94 p7b :69 /69 /ee wee wee w0f .b3 afc lfc lb3 a79 bb3 oc5 u57 t4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s0f .b3 o3f r52 g69 /c0 mb3 a04 nb3 a52 g00 e8e -4e cb3 ob3 oee kbc i00 e1b s

Email kontaktowy:
9c Kb3 o04 n57 tb3 aee k57 t62 ee w62 1b s94 p3f rb3 aee wbc i00 e62 94 pb3 ofc lbc i57 t2e yee kbc i62 94 p3f r2e yee wb3 a57 t04 nb3 ofc ś4e cbc i62 04 nb3 afc l00 e35 ż2e y62 ee kbc i00 e3f rb3 oee wb3 ade ć62 04 nb3 a62 00 e8e -c0 mb3 abc ifc l7b :62 1b s00 eb3 o1b sb3 ofc lc5 u57 tbc ib3 o04 n1b s70 @bc ib2 4b3 a0f .94 pfc lWarto wiedzieć: